sunnuntai 10. marraskuuta 2019

Mi(s)tä vastaava vastaa?

Kielikolumnini "Mi(s)tä vastaava vastaa?", julkaisu useissa sanomalehdissä.

Lokakuussa nousi pieni kohu, kun työpaikkailmoituksia välittävä sivusto julkaisi listan sukupuolineutraaleista ammattinimikkeistä. Lista on laadittu yhteistyössä Kotimaisten kielten keskuksen kanssa, ja sen päämääränä on muuttaa ammattinimikkeitä tasa-arvoisemmiksi.
                      Uudella listalla palomiehestä on tullut palopelastaja ja lentoemännästä matkustamotyöntekijä. Joukossa on myös jo vakiintuneita sukupuolineutraaleja nimityksiä, kuten asianajaja lakimiehen sijaan ja myyntiedustaja myyntimiehen sijaan. 
                      Tervehdin nimikkeiden muuttamista sukupuolineutraaleiksi suurella ilolla. Kielelliset valinnat kun eivät pelkästään heijastele todellisuutta vaan myös rakentavat sitä.
Toki voi viedä aikansa, ennen kuin lentoemot arkipuheessa muuttuvat matkustamotyöntekijöiksi. Uusien nimikkeiden käyttö virallisissa yhteyksissä vie kuitenkin varmasti kielenkäyttöämme ja sen mukana ajatteluamme tasa-arvoisempaan suuntaan. 
Kääntäjänä huolestuin silti hieman, kun luin uutisesta. Pelonsekaisin tuntein selasin listaa. Hain tiettyä nimikettä, joka tuottaa kääntäjäparalle aina tukon harmaita hiuksia. Nimike on ”vastaava”.
Kuten pelkäsin, ”vastaavia” on listalla paljon. On aamiaisvastaava, aulavastaava ja hankintavastaava. On kuljetusvastaava, saunavastaava, tiimivastaava ja vuorovastaava. 
Uudistusuutisessa kerrottiin, että pyrkimyksenä on ollut luoda työtehtäviä selkeästi kuvaavia nimikkeitä. Voidaan pohtia, vastaako vastaava-sana tätä tavoitetta. Mitä tarkoittaa se, että tiimivastaava vastaa tiimistä ja vuorovastaava vuorosta?
                      Kun vastaava-nimikettä yrittää kääntää, törmää ongelmiin. Valtioneuvoston kanslian kielipalvelu neuvoo, että vastaava olisi englanniksi manager tai coordinator. Nettisanakirja taas antaa selittävän käännöksen: person responsible for.
                      Titteleissä ei voi käyttää person responsible for -tyyppistä käännöstä. Jäljelle jäävät manager ja coordinator. Yksinkertaista, yhtälö on ratkaistu, vai onko?
                      Managerissä ja coordinatorissa piilee ongelma. Yrityksissä kun on tavallisesti myös päälliköitä, joita nimitetään managereiksi. Ja koordinaattoreita, joille on korvamerkitty nimike coordinator. Vastaava on usein jotakin ihan muuta.
                      Yritysten ja niissä työskentelevien vastaavien kanssa voi aina neuvotella, mikä olisi sopivin käännös. Joskus toimivat manager, leader tai supervisor. Joissakin toimenkuvissa voi olla kyse asiantuntijatehtävistä, jolloin käännös voisi olla specialist. 
                      Nimikkeitä kääntäessä on aina syytä olla tarkkana. Vastaava-nimikkeelle on turha hakea mitään yleisluontoista vastinetta. Käännösongelma on aina yhtä tapauskohtainen ja laaja kuin ”vastaavan” toimenkuva itsessään. Multiple. Mixed media 2018.