lauantai 8. joulukuuta 2018

Sisään ja ulos suljettuja

Kielikolumnini "Sisään ja ulos suljettuja", julkaistu useissa sanomalehdissä.


Kuulutko sinä harvojen ja valittujen etuoikeutettujen joukkoon? Minä kuulun. Tiedän sen siitä, että sain hiljattain ilmoituksen, jossa mainostettiin ”eksklusiivisia vaatemallistoja”.  
Eksklusiivinen on hirveän hieno sana. Kielitoimiston sanakirja antaa sille tällaisia merkityksiä: äärimmäisen vaativa, valikoiva, hieno, poissulkeva. Sana tulee latinan sanasta excludere (sulkea ulos, estää), joka puolestaan sisältää osat ex (ulkona, ulos) ja claudere (sulkea). 
Eksklusiivinen viittaa siis johonkin, jonne vain harvoilla ja valituilla on pääsy. Vanhaa latinistia kuitenkin hieman huvittaa ajatus vaikkapa eksklusiivisesta villapaidasta. Mukavampi olisi vaate, joka sulkisi sisäänsä eikä ulos. 
Pakko myöntää, etten myöskään taida olla ihan ainoa, jolle eksklusiivisia vaatemallistoja on markkinoitu. On käynyt niinkin, että olen törmännyt samanlaista poissulkevaa takkia kantavaan kanssaihmiseen. 
Eksklusiivisen vastakohta on inklusiivinen. Sekin tulee latinasta, osista in (sisään, sisällä) ja claudere (sulkea). Toisin kuin eksklusiivinen, inklusiivinen ei sulje ulos ketään.
Viime aikoina erityisopetusta on pyritty järjestelemään uudelleen. Erityisluokkia on vähennetty ja erityistä tukea tarvitsevia lapsia on sijoitettu ”inkluusioluokille”. Inkluusion ideana on, että kaikki oppilaat, jopa kaikkein vaikeimmin vammaiset, kävisivät samaa lähikoulua samoilla luokilla. 
Inkluusion ajatus on kaunis. Se perustuu yhdenvertaisuuteen, jota pidetään kansalaisoikeutena. Erilliskohtelua, esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien lasten sijoittamista erityisluokille tai erityiskouluihin, pidetään inkluusioajattelun mukaan syrjintänä. 
Yhteisissä ryhmissä opiskelun on todettu tutkimuksissa edistävän oppilaiden keskinäistä arvostusta ja lisäävän ystävyssuhteita yli diagnoosirajojen. On myös todettu, että yhteisissä ryhmissä opiskelevien oppilaiden itsetunto ja sosiaaliset taidot kehittyvät paremmiksi kuin vain samanlaisiksi ajateltujen kavereiden kanssa samoissa ryhmissä opiskelevien.
Onnistuakseen inkluusio kuitenkin vaatii resursseja. Kouluista on jo kuulunut hätähuutoja, kun opettajien ja avustajien voimat eivät riitä inkluusioluokkien opettamiseen. Eritystä tukea tarvitsevat oppilaat eivät saa enää tarvitsemaansa tukea, ja samalla yleisopetuksen piirissä olevat oppilaat jäävät heitteille. Moni opettaja onkin jo ottanut kantaa erityisluokkien puolesta.
Ennen kuin koulussa lisätään resursseja inkluusioon, eksklusiiviset erityisluokat olisivat siis edelleen paras vaihtoehto. Mitä vaatteisiin tulee, niiden soisi olevan sekä inklusiivisia että eksklusiivisia: lämmön ne sulkisivat sisään ja kylmän ulos. 

Exclusive practice. Sekatekniikka paperille 2018.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti